Altres tràmits

Tràmits a l'Ajuntament

Gratuït

Llistes de Preus

Gratuït

Rètols obligatòris

Gratuït

Fulls de reclamacions

Gratuït

Tramitació de terrasses

Gratuït

Placa distitiu de categorització hotelera i apartaments turístics

76,84 €